Chính sách bảo mật

05/02/2020 17:06:34 khacanh

CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI BELIFE

1. Phạm vi thu thập thông tin:

a. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên MXH Belife.vn bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp. Đây là các thông tin mà MXH Belife.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MXH Belife.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính các thành viên.

b. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MXH Belife.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp quyết định phù hợp.

c. Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với Người Sử Dụng, tham gia vào mạng xã hội:

- Trường hợp Người Sử Dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.

- Trường hợp Người Sử Dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.

2. Mục đích sử dụng thông tin:

MXH Belife.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

a. Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

b. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và MXH Belife.vn;

c. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

d. Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

e. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại MXH Belife.vn.

f. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: MXH Belife.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài Khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH phần mềm JDI

Trụ sở chính: Số nhà 5, ngõ 136, Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Email: lienhe@Belife.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

a. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MXH Belife.vn thực hiện việc này.

b. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc  lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của MXH Belife.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MXH Belife.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

+ Email liên hệ: lienhe@Belife.vn

+ Hỗ trợ qua đường dây nóng: 0931.311.688

6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

a. Thông tin cá nhân của thành viên được MXH Belife.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MXH Belife.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp hợp pháp luật có quy định khác.

b. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ với bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép từ thành viên.

c. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MXH Belife.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

d. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kết toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của MXH Belife.vn.

e. Ban quản lý MXH Belife.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị MXH Belife.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.